PREMIUM hűségprogram

Köszönjük, hogy OnlineShop-unkat választotta. Állandó ügyfeleinknek, akik weben keresztül vásárolnak, készítettük új PREMIUM hűségprogramunkat. Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi általános feltételeket.

I. Általános feltételek:

A hűségprogram elve rendkívül egyszerű.
 1. A PREMIUM hűségprogramot (továbbiakban csak „PREMIUM“) az SOS electronic s.r.o. üzletcsoport üzemelteti, 040 11 Kassa, Pri prachárni 16, SR székhellyel, 31 703 186 szervezeti azonosítószámmal, SK 2020484158 adószámmal, mely a Kassai Járási Bíróság I üzleti nyilvántartásában szerepel, részleg Sro, vl. sz. 5791/V. (továbbiakban csak „cég“).

 2. Minden egyes ONLINE vásárlással pontokat is szerezhet, melyekért érdekes és értékes ajándékaink közül válogathat. Hűségpontokat minden jogi személy és 18. életévét betöltött természetes személy gyűjthet, aki regisztrál weboldalunkon és aktívan vásárol azon keresztül, hacsak a későbbiekben nincs máshogy feltüntetve.

 3. A PREMIUM-ban nem vehetnek részt az SOS electronic s.r.o. és a cég bármely kirendeltségének alkalmazottai vagy egyéb közeli cégek alkalmazottai, csakúgy mint hozzátartozóik, kivéve ha a cég személyesen benyújtott kérelem alapján máshogy nem határoz.

 4. A cégnek többek között jogában áll előzetes figyelmeztetés nélkül megakadályozni a PREMIUM programban való részvételt olyan személyek számára, akik a PREMIUM programban való részvétellel olyan előnyöket igyekeznek szerezni, melyek ellentétben állnak az alapvető tisztességes kereskedelmi kapcsolat elveivel, vagy a PREMIUM programban való részvételük következtében kár érheti vagy érte a céget (beleértve a várható haszon kiesését is).

II. A PREMIUM időtartama:

2012.06.01.-től határozatlan ideig

III. Hogyan működik a PREMIUM:

 1. Minden regisztrált ügyfelünk, akinek a PREMIUM-ban való részvétele nem tiltott (I. pont 3. és 4. bekezdés), vagy PREMIUM-ban való részvétele nem szűnt meg egyéb módon, az OnlineShop-ban történő vásárlásaiért pontokat kap az alább részletezett módon.

 2. ajándéktárgyak valamelyikére. Az ügyfél tudatosítja, hogy a PREMIUM program egy formája annak, ahogy cégünk szeretné kifejezni háláját ügyfeleinek az általuk realizált vásárlásokért, ügyfélnek nincs joga követelni az ajándék küldését vagy más követeléssel élni a cég felé a PREMIUM programmal összefüggésben.

 3. A PRÉMIUM pontok csak a cég Online Shop-ján keresztül történő vásárlásokra vonatkoznak, kizárólag raktár típusú termékek után jár.

 4. Telefonon, faxon, e-mail-ben, személyesen esetleg más módon leadott megrendelések nem vesznek részt a PREMIUM programban.

 5. A kapható pontok száma a megrendelés értékétől függ. A félreértéseket és pontatlanságokat a pontok hozzáadásánál vagy levonásánál kizárólag a cég kezeli az ügyfél kérése alapján. A cég döntését az ügyfél véglegesnek tekintheti, további reklamációkat ugyanabban az ügyben nem veszünk figyelembe, hacsak indokolt esetekben másként nem dönt.

 6. Minden egész 6000 Ft rendelési összeg után kap az ügyfél 1 pontot (ez azt jelenti, hogy pl. 60 000 Ft értékű megrendelés után 10 pontot kap, 7000 Ft esetén csak 1 pontot).Csak webáruházon keresztül történő rendelés esetén érvényesíthető a pontgyűjtés,egyéb rendelési formák esetén a pontok nem kerülnek jóváírásra. A cég fenntartja a jogot, hogy a feltüntetett pontok utáni váltó arányt bármikor megváltoztathatja.

 7. Minden ily módon megszerzett pont korlátozott használati idővel rendelkezik, ami alatt meghatározott díjakra beváltható. Ez az érvényességi idő a pontok megszerzésétől számított 2 év. Ezen időszak lejártával a tag (ügyfél) elveszíti a pontok díjakra váltható jogát, és ezen pontok a számla teljes pontállásából levonásra kerülnek.

 8. A PREMIUM vonatkozik a különböző akciókra és kiárusításokra is, hacsak adott esetben másként nem rendelkezik.

 9. A megrendelés vagy egy részének visszavonása esetén az annak megfelelő számú jóváírt pont is levonódik. Abban az esetben, ha az ügyfél online megrendelése során megegyezik a céggel vagy annak üzleti képviselőjével vagy más eladójával a feltüntetettől eltérő árról, a PREMIUM hűségprogram kezelőjének (SOS electronic vállalat) döntése alapján az odaítélt pontokat 50 vagy akár 100% -kal csökkenti. Az ügyfél az összegyűjtött pontjait fokozatosan vagy egyszerre is elköltheti, saját belátása alapján.

 10. A pontok aktuális száma az OnlineShop-ba való bejelentkezés után mindig megjelenik.

 11. A cég nem köteles semmilyen felhívást vagy figyelmeztetést küldeni az összegyűjtött pontok levásárlására.

 12. A PREMIUM-ban szerzett hűségpontok csak abban az esetben beválthatóak ha az ügyfél kiegyenlítette a céggel szembeni minden tartozását.

 13. Az összegyűjtött pontok készpénzre való beváltása nem lehetséges, nem átruházhatóak más személyre és nem érvényesíthetőek kedvezményként bármilyen más termék vásárlása esetén.

 14. A PREMIUM-ban szerezhető ajándékok listája megtekinthető a cég weboldalán a hűségprogramnak elkülönített részen.

 15. Minden ajándék a saját pontbeli értékével rendelkezik.

 16. A cég fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül a PREMIUM program ideje alatt bármikor változtassa a PREMIUM-ban kapható ajándékok pontbeli értékét vagy azok elhelyezkedését.

 17. A pontok beváltása a cég által kínált ajándékokra a PREMIUM program keretein belül, csak az OnlineShop-on keresztül lehetséges. Az ügyfél nem vonhatja vissza a cégnek már elküldött megrendelését, melyet a PREMIUM programban a pontjai beváltásával véglegesített.

 18. Az PREMIUM programban beváltott pontjaik utáni ajándékokra nem vonatkozik garancia, ebből adódóan az ilyen ajándékokra nincs jótállási idő, a cég nem garantálja a szállítás idejének hosszát továbbá azt sem, hogy azok időben kerülnek kiszállításra.

 19. Abban az esetben, ha a cég megállapítja, hogy bármilyen okból (leginkább nem önhibájából) nem tudja vagy nincs lehetősége ügyfelének a kért ajándékot kézbesíteni, az ügyféllel való egyeztetés után más ajándékot küld neki vagy jóváírja számára a pontokat, melyekért az adott ajándékot vette.

 20. A regisztrált ügyfél az ajándékot visszaküldheti saját költségére de nem követelheti annak illetve az ezzel kapcsolatos költségeinek megtérítését. Az ajándék visszaküldésével a regisztrált ügyfél jogilag nem követelheti azon pontjainak jóváírását, melyeket a visszaküldött ajándék megszerzésére költött, hacsak a cég másképp nem rendelkezik.

 21. A PREMIUM időtartama alatt a cég különböző akciókat készíthet, melyről ügyfeleit a cég weboldalán a hűségprogram számára elkülönített részen értesíti.

 22. A PREMIUM időtartama előre nem meghatározott. A cég fenntartja a jogot, hogy megfelelő idővel előre bejelentse a PREMIUM megszűnését. A pontok kiosztásának befejezése és a fel nem használt pontok érvényességi ideje ebben az esetben írásban közzé lesz téve a cég weboldalán a hűségprogram számára elkülönített részen.

 23. Abban az esetben, ha ezen rendelkezések a PREMIUM program használatának feltételeiről és a PREMIUM programhoz kapcsolódó promóciós anyagok között ellentmondás alakulna ki, az itt leírt rendelkezések a hűségprogram használatának feltételeiről mindig elsőbbséget élveznek.

 24. Azon személyek, akik regisztrálnak az OnlineShop-on keresztüli vásárlásra és a PREMIUM programban a pontjaik felhasználásának lehetőségére, feltétel nélkül elfogadják és vállalják az előzőekben leírt feltételeket.

 25. Bármely kötelezettség és felelősség az adóhivatal és egyéb állami intézmények felé az adott ország érvényes rendeletei alapján teljes mértékben az ajándék kedvezményezettjét terheli.

 26. A PREMIUM program kezelőjének jogában áll kizárni azon tagot (ügyfelet) a programból, aki a programszabályzatot megszegve jogellenesen járt el, vagy az SOS electronic vállalattal szemben jogsértést követett el, különösen ha: megsértette az SOS electronic vállalat által használt védjegy-jogosultságokat, vagy az SOS electronic-nak vagy egyéb tagnak bármilyen kárt okozott, továbbá a hűségprogram szabályzatának feltételeit megsértve előnyhöz jutott, vagy más személynek lehetővé tette, hogy előnyt szerezzen ezen feltételek megsértésével.

 27. Az ügyfél PREMIUM programban való részvétele véget ér:
  1. ha az ügyfél jogi személy és megszűnik (függetlenül a jogi utódlástól), a megszűnés napján (az ügyfél számláján addig összegyűjtött pontok ettől a naptól végleg elvésznek),
  2. természetes személy esetén az ügyfél halálakor, a halála napján (az ügyfél számláján addig összegyűjtött pontok ettől a naptól végleg elvésznek),
  3. az ügyfél írásos kérelme alapján (ha az ügyfél jogi személy, a törvényes képviselő aláírása szükséges) a kérelem kézhezvételének napján.

 • A cég kijelenti, hogy személyes adatait, melyeket az OnlineShop-ban saját akaratából adott meg, csak a PREMIUM programmal összefüggő tevékenységgel használja fel és nem adja tovább harmadik félnek, kivéve azokat a személyeket, akik az ajándékok kézbesítését biztosítják.

 • A személyes adatok védelmét az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete szabályozza a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

 • Adatainak megadása önkéntes alapú, a cég mint szolgáltató jogilag nem követelheti azok megadását. Személyes adatai, melyeket biztosít a cég számára a bejelentkező űrlap segítségével, valósak kell legyenek, változás esetén Ön köteles arról a céget haladéktalanul tájékoztatni. Ha az Ön által megadott adatok már nem aktuálisak, nincs szükség rájuk, panasszal élt tárolásuk ellen vagy megszűnt a regisztrációja, adatait a törvény értelmében töröljük rendszerünkből.

 • Egyetért a sütik tárolásával?
  Üdvözöljük az SOS electronic weboldalán. Mielőtt belépne online világunkba, szeretnénk megkérni, hogy engedélyezze, hogy sütiket (cookie) tároljunk böngészőjében. Hozzájárulása segít abban, hogy hibamentesen nézhesse meg oldalunkat, mérjük annak teljesítményét és egyéb statisztikákat készíthessünk. Mindemellett termékeinket és szolgáltatásainkat szó szerint személyre szabottan tudjuk így kínálni. Harmadik felek számára is biztosítunk sütiket. Nálunk azonban biztonságban érezheti magát.
  A weboldal megfelelő működése
  Stabilabb műszaki ellenőrzés
  Jobb marketing ajánlat

  Bővebben a sütikről
  Bővebben a személyes adatok kezeléséről